Zgoda kandydata w procesie rekrutacji

Klauzula zgody kandydata do pracy

 

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane przez Państwo stanowisko  oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzenie, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądanie ograniczenia ich przetwarzania. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z bazy kandydatów firmy Vambresia Fabryka Opakowań Andrzej Bogucki ul. Żwirki i Wigury 22, 87-200 Wąbrzeźno, z siedzibą w Jatne 35, 05-430 Celestynów.

                                                                                                             ……………………………………….

                                                                                                                                                             data i czytelny podpis

  

        Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez firmę Vambresia Fabryka Opakowań Andrzej Bogucki wszelkich dodatkowych podanych przeze mnie danych niewynikających z art. 221 §1 (tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia).

 ……………………………………….

                                                                                                                                                             data i czytelny podpis