Polityka ochrony danych osobowych w marketingu

RODO w działaniach marketingowych

 

        Administratorem Państwa danych jest VAMBRESIA Fabryka Opakowań Andrzej Bogucki
ul. Żwirki i Wigury 22, 87-200 Wąbrzeźno,
 z siedzibą w Jatne 35, 05-430 Celestynów, NIP 5321560521, REGON 016243167. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

        Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych, wniesienia sprzeciwu.

        Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

         Ponadto Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail rodo@bogucki-folie.pl lub pisemnie na adres: Jatne 35, 05-430 Celestynów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

        Informujemy o prawie wycofania niniejszych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgód może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail; k.gosiewska@bogucki-folie.pl

 

Zgody, których wymagamy od Państwa w celach marketingowych to:

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VAMBRESIA Fabryka Opakowań Andrzej Bogucki na potrzeby przesyłania do mnie przez firmę  informacji o charakterze handlowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawiania mi ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością firmy na podany przeze mnie adres e-mail, a także kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty handlowej i przesyłania wiadomości SMS i MMS zawierających informacje w tym zakresie – na podany przeze mnie numer telefonu,

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VAMBRESIA Fabryka Opakowań Andrzej Bogucki w celu przeprowadzania ankiet dotyczących badania satysfakcji klienta, po realizacji umowy, zgodnie z Normą ISO 9001:2008, do której przestrzegania firma VAMBRESIA Fabryka Opakowań Andrzej Bogucki jest zobligowana.

  

                                                                                                                             ……………………………………………

                                                                                                                                                             czytelny podpis