Jakość

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

Dział Kontroli Jakości czuwa nad każdym etapem produkcji i zapewnia zgodność produktu finalnego ze złożonym zamówieniem. Wyszkolony personel, wyposażony w specjalistyczne urządzenia, kontroluje przestrzeganie parametrów fizyko-chemicznych folii oraz wykonanych z niej opakowań.

EKOLOGIA
W trosce o środowisko naturalne, worki na śmieci oraz torby reklamowe produkowane w naszej firmie wytwarzne są z surowców pochodzących częściowo lub w 100% z recyklingu.

CERTFIKATY
Przez wiele lat rzetelnego funkcjonowania Vambresia otrzymała szereg certyfikatów, potwierdzających wysoką jakość wytwarzanych produktów:


- Deklaracja Zgodności z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 94/62/EC wg
- normy PN- EN 13427:2002
- certyfikat Nr BI 16127/03 na znak bezpieczeństwa